Me te shitura55 Lekë / cmimi per cope


90 Lekë / cmimi per cope


35 Lekë / cmimi per cope


49 Lekë / cmimi per cope


295 Lekë / cmimi per cope


215 Lekë / cmimi per cope


259 Lekë / Cmimi për Kg

Nje cop p
165 Lekë / Cmimi mesatar për copë