Me te shitura49 Lekë / cmimi per cope


89 Lekë / cmimi per cope


593 Lekë / cmimi per cope

Nje cop p
156 Lekë / Cmimi mesatar për copë


195 Lekë / Cmimi për Kg

cmimi per
99 Lekë / Cmimi Per 100Gr


190 Lekë / cmimi per cope


209 Lekë / Cmimi për Kg