Me te shitura49 Lekë / cmimi per cope


89 Lekë / cmimi per cope

OFERTE
165 Lekë / Cmimi për Kg

Nje cop p
190 Lekë / Cmimi mesatar për copë


519 Lekë / cmimi per cope


89 Lekë / cmimi per cope


190 Lekë / cmimi per cope

cmimi per
35 Lekë / Cmimi Per 100Gr