Me te shitura54 Lekë / cmimi per cope


85 Lekë / cmimi per cope


48 Lekë / cmimi per cope


239 Lekë / Cmimi për Kg

Nje cop p
161 Lekë / Cmimi mesatar për copë


35 Lekë / cmimi per cope


259 Lekë / cmimi per cope


949 Lekë / cmimi per cope