Me te shitura49 Lekë / cmimi per cope


89 Lekë / cmimi per cope


199 Lekë / Cmimi për Kg

Nje cop p
192 Lekë / Cmimi mesatar për copë


593 Lekë / cmimi per cope


39 Lekë / cmimi per cope

cmimi per
35 Lekë / Cmimi Per 100Gr


89 Lekë / cmimi per cope