Me te shitura49 Lekë / cmimi per cope


88 Lekë / cmimi per cope


199 Lekë / Cmimi për Kg

Nje cop p
184 Lekë / Cmimi mesatar për copë


38 Lekë / cmimi per cope


45 Lekë / cmimi per cope


593 Lekë / cmimi per cope

cmimi per
35 Lekë / Cmimi Per 100Gr